Pizza Qutro formage

€ 10,50

tomaatsaus, kaas, oregano, brie, mozerella, gorgonzola